Generator newslettera

Dwie podróże, jeden cel – czyli wyprawa tropem europejskich elektrowni jądrowych

Wejherowskie technikum z pracownią energetyki jądrowej

21 października 2016

We wrześniu 2016 r. w Starostwie powiatowym w Wejherowie podpisano umowę, w ramach której PGE EJ 1 dofinansuje m.in. pracownię energetyki jądrowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Umowa podpisana została w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL), który zakłada wsparcie powiatów puckiego i wejherowskiego w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

8

Wejherowskie starostwo w ramach PWRGL zawnioskowało o pieniądze na utworzenie ośrodka rozwoju zawodowego przyszłych pracowników polskiej elektrowni jądrowej. W ramach projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w najbliższych miesiącach powstanie pracownia fizyki jądrowej z sześcioma w pełni wyposażonymi stanowiskami. Szkoła zamierza utworzyć także międzyszkolne koło zainteresowań fizyki jądrowej. Zorganizowany zostanie również międzyszkolny powiatowy konkurs wiedzy o energetyce jądrowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów wejherowskiego technikum, ale ma również szerszy wymiar.  W ramach projektu zorganizowane zostaną otwarte zajęcia związane z energetyką jądrową dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu.

- Chcemy postawić na przygotowanie zawodowe uczniów, zaznajomienie z zagadnieniami fizyki i energetyki jądrowej - wyjaśnia Gabriela Lisius, Starosta wejherowski - Chcemy pokazać lokalnej społeczności, że energetyka jądrowa to bezpieczny i ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej, bez której współczesny świat nie może egzystować. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę oraz wieloletnią tradycję i doświadczenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, chcemy w tej szkole utworzyć Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

9

Projekt przygotowany przez Starostwo w Wejherowie wpisuje się w potrzeby edukacyjno-informacyjne Spółki. Uczniowie z wejherowskiego „Elektryka” dzięki nowoczesnej pracowni będą mieli możliwość zrozumieć zjawiska związane z energetyką jądrową czy promieniowaniem. Projekt pozwoli dotrzeć z wiedzą na temat energetyki jądrowej do uczniów, ale także zainteresowanych mieszkańców powiatu wejherowskiego. – powiedziała Joanna Zając, Główny Specjalista w Biurze Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGE EJ 1.

Zainaugurowany w 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych jest inicjatywą mającą na celu umacnianie partnerskich relacji Spółki ze społecznością lokalną oraz władzami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa poprzez wspieranie istotnych dla mieszkańców i rozwoju terenów objętych działaniami inwestycyjnymi inicjatyw. W ramach Programu z powiatami puckim i wejherowskim realizowane są projekty z zakresu rynku pracy.

Artykuł aktualizowano 28 listopada, aby uwzględnić w nim wyniki referendum oraz komentarze Szwajcarskiego Forum Jądrowego i World Nuclear Association.

 

Energia jądrowa to drugie największe źródło energii w Szwajcarii, które dostarcza 35% dostępnej na rynku energii. 52% energii elektrycznej w Szwajcarii produkuje się w elektrowniach wodnych, a ten specyficzny miks energetyczny daje w rezultacie jeden z najbezpieczniejszych i najczystszych systemów energetycznych na świecie.

Artykuł aktualizowano 28 listopada, aby uwzględnić w nim wyniki referendum oraz komentarze Szwajcarskiego Forum Jądrowego i World Nuclear Association.

 

Energia jądrowa to drugie największe źródło energii w Szwajcarii, które dostarcza 35% dostępnej na rynku energii. 52% energii elektrycznej w Szwajcarii produkuje się w elektrowniach wodnych, a ten specyficzny miks energetyczny daje w rezultacie jeden z najbezpieczniejszych i najczystszych systemów energetycznych na świecie.

W 2010 roku planowano zastąpienie pięciu działających dzisiaj reaktorów nowszymi, w tych samych lokalizacjach, na co pozwolił pozytywny wynik referendum xnmtvhe. Czekano jedynie na potwierdzenie przez dozór jądrowy, że brak jest przeciwskazań lokalizacyjnych i środowiskowych dla takiego scenariusza. Te plany zostały jednak odrzucone przez Radę Narodową w czerwcu 2011, w zaledwie 4 miesiące po wypadkach w elektrowni Fukuszima-Daiichi a Szwajcaria wkroczyła na ścieżkę wycofywania się z energetyki jądrowej poprzez stopniowe wyłączanie reaktorów w latach 2030 – 2040.

Dzisiaj Szwajcarzy wypowiadali się na temat propozycji przyspieszenia tego procesu, według której reaktory byłyby wyłączane po 45 latach pracy. Ponieważ część z nich już osiągnęła ten wiek, przyjęcie tego planu oznaczałoby, że w 2017 od sieci odłączone będą Beznau 1 i 2 oraz Muehleberg. Gösgen poszedłby w ich ślady w 2024 a Leibstadt w 2029 roku.

Większość Szwajcarów (54,2%) sprzeciwiła się jednak temu scenariuszowi. Zarówno bezwzględna większość głosujących, jak i większość kantonów nie poparły tego pomysłu. Frekwencja w referendum wyniosła 45%.

Szwajcarskie Forum Jądrowe twierdzi, że referendalna większość wskazuje na zaufanie, jakim Szwajcarzy obdarzyli zarówno operatorów jądrowych, jak i władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Odrzucenie scenariusza szybkich wyłączeń oznacza, że Szwajcarzy przywiązują dużą wagę tego, aby działające w ich kraju elektrownie były nie tylko niezawodne, ale też przyjazne środowisku.

Daniel Aegerter, współzałożyciel pro-jądrowej organizacji pozarządowej Energy for Humanity (EfH) dodaje: „Szwajcarzy wysyłają światu jasny sygnał, że nie godzą się na chaotyczną propozycję całkowitego wycofania się z energetyki jądrowej forsowaną przez Zielonych. Nasze wysiłki powinny skupiać się na zwiększaniu produkcji energii z czystych źródeł, a nie na ich likwidacji.”

Szwajcarskie elektrownie jądrowe mogą teraz działać zgodnie z planami biznesowymi ich właścicieli, pod kontrolą odpowiednich organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Będą więc działać dalej, aż do osiągnięcia wieku 60 lat i zostaną zamknięte między 2030 a 2040 rokiem. Według szacunków EfH, w tym wydłużonym okresie elektrownie jądrowe zdążą wyprodukować ok. 320 TWh energii elektrycznej, co zaoszczędzi emisji ok. 50 milionów ton CO2 do atmosfery – w porównaniu z alternatywą, która proponuje zastąpić energię ze źródeł jądrowych gazem naturalnym i importem energii z Francji i Niemiec.

Wolfgang Denk, dyrektor EfH na Europę mówi: “Niemcy od lat próbują dokonać tej energetycznej zmiany i mają z nią ogromne problemy. Dzięki utrzymaniu elektrowni jądrowych Szwajcaria będzie dużo lepiej niż oni przygotowana do pokonywania trudności, jakie pojawią się w związku ze zmianami klimatu i przed jakimi stanie sektor energetyczny.”

Dyrektor generalna World Nuclear Association Agneta Rising stwierdziła, że “Szwajcarzy podjęli decyzję o mądrym wykorzystaniu swoich zasobów jądrowych i zachowaniu niezwykle czystego systemu produkcji energii elektrycznej. Ich miks energetyczny opiera się o energię wodną i jądrową, i stanowi wzór do naśladowania przez inne kraje, które chcą zmniejszyć emisje CO2 do atmosfery jako jeden z najczystszych i najbezpieczniejszych.”

 

World Nuclear News

Szwajcarzy za energetyką jądrową

W Szwajcarii energetyka jądrowa dostarcza 38 proc. energii elektrycznej. W niedzielę, 27 listopada ludność tego państwa wypowiedziała się w ogólnokrajowym referendum przeciwko zgłoszonej przez partię Zielonych propozycji ustalenia harmonogramu wygaszania elektrowni jądrowych.

ch_beznau

Telewizja szwajcarska podała, że przeciwko tej propozycji głosowało 55 proc. ludności a 45 proc. była za wczesnym wygaszaniem elektrowni jądrowych. Według planu zgłoszonego przez Partię Zielonych, trzy z pięciu szwajcarskich elektrowni jądrowych trzeba byłoby zamknąć w 2017 roku, a ostatnia elektrownia zostałaby wyłączona w 2029 roku. Po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima rząd szwajcarski ogłosił, że będzie stopniowo przestawiał energetykę na energię odnawialną w perspektywie 2050 roku. Jednakże elektrownie jądrowe powinny pracować tak długo, jak długo są one bezpieczne. Lobbyści antynuklearni twierdzą, że reaktory jądrowe nie powinny pracować dłużej niż 45 lat – co oznacza że dwie elektrownie należałoby zamknąć niemal natychmiast. Natomiast przedstawiciele przemysłu i rządu stwierdzili, że zbyt szybkie zamknięcie elektrowni jądrowych naraziłoby Szwajcarię na brak zasilania energią elektryczną i zwiększyłoby zależność Szwajcarii od paliw organicznych. Szwajcarzy wierzą swemu rządowi i kierownictwu przemysłu i w referendum na temat energetyki Jądrowej również zaufali im, odrzucając żądania Zielonych. Szwajcarski dozór jądrowy potwierdza, że elektrownie jądrowe są bezpieczne. Szwajcaria cieszy się tanią energią elektryczną z elektrowni jądrowych i Szwajcarzy nie chcą pozbawiać się tego taniego źródła energii. prof. A. Strupczewski NCBJ

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site