W ramach działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez PGE EJ 1 przedstawiciele Spółki biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i panelach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom energetyki jądrowej. W styczniu 2020 roku okazją do rozmowy na temat przyszłości programu jądrowego było sympozjum „Kierunki rozwoju i szanse dla regionu związane z budową elektrowni jądrowej”. Spotkanie odbyło się w Gdańsku z udziałem ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Podczas swoich wystąpień eksperci PGE EJ 1 zaprezentowali m.in. status realizacji programu EJ, w szczególności zagadnienia związane z prowadzonymi przez PGE EJ 1 badaniami lokalizacyjnymi i środowiskowymi, zagadnienia infrastrukturalne oraz technologie reaktorów jądrowych. W seminarium oprócz ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wzięli udział eksperci z krajów rozwijających energetykę jądrową.