Od kilku lat Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe organizuje również krajowe wyjazdy studyjne dla przedstawicieli gmin lokalizacyjnych: do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie i Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie od 1974 roku pracuje reaktor badawczy „Maria”. Ponadto Spółka organizuje cyklicznie zagraniczne wizyty studyjne do funkcjonujących elektrowni jądrowych. Dotychczas lokalni interesariusze mieli okazję odwiedzić elektrownie jądrowe w takich krajach jak np.: Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Francja, Niemcy, Szwajcaria czy Belgia. Uczestnikami wyjazdów są m.in. przedstawiciele lokalnej administracji, kluczowych sołectw, nauczyciele, dziennikarze, reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej, czy przedstawiciele lokalnego biznesu lub Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem organizacji wyjazdów studyjnych jest pokazanie różnych aspektów funkcjonowania elektrowni jądrowej np. bezpieczeństwa, ale też korzyści wynikających z funkcjonowania takiego obiektu w danym regionie. Oprócz zwiedzania elektrowni, organizowane są także spotkania z mieszkańcami, władzami miejscowości oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

W 2019 roku dzięki środkom przyznanym w ramach Programu Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych zorganizowano wyjazd edukacyjny do elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach. W wyjeździe wzięło udział 50 mieszkańców gminy Choczewo. Byli to przedstawiciele Urzędu Gminy, sołectw, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz stowarzyszeń zlokalizowanych na jej terenie. Celem wyjazdu była wizyta w Centrum Edukacyjnym elektrowni jądrowej Dukovany. Podczas spotkania z pracownikiem elektrowni oraz przedstawicielami lokalnego samorządu uczestnicy wyjazdu mogli zadawać pytania dotyczące funkcjonowania elektrowni ale także zatrudnienia, zasad bezpieczeństwa oraz projektów związanych z działaniami edukacyjnymi dot. energetyki jądrowej w Czechach.