Od momentu wskazania potencjalnych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej („Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo oraz „Żarnowiec” w gminach Krokowa i Gniewino), Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe prowadzi stały, otwarty dialog ze stroną samorządową. Współpracuje z władzami gminnymi, powiatowymi oraz Urzędem Marszałkowskim woj. Pomorskiego w celu wypracowania rozwiązań na rzecz wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze planowanej elektrowni jądrowej. Wynikiem tej współpracy jest zainaugurowany w 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL), którego celem jest umacnianie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy inwestorem a społecznością lokalną i władzami gmin lokalizacyjnych. PWRGL stanowi transparentny model finansowania projektów z zakresu: (1) działań edukacyjno-informacyjnych, (2) aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym (w przypadku powiatów puckiego i wejherowskiego), (3) wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz (4) innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Ze wsparcia finansowego w ramach PWRGL mogą korzystać mieszkańcy, władze i lokalne organizacje. Dotychczas odbyło się 5 edycji Programu Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych, w ramach których zrealizowano projekty o łącznej wartości ponad 11 mln zł. Obecnie trwa VII edycja Programu, której budżet został zatwierdzony na poziomie 2,3 mln zł.

Budżet poprzedniej tj. VI edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (2020 rok) został zatwierdzony na poziomie 2 mln zł. W ramach PWRGL zakontraktowano takie projekty jak.:

GMINA CHOCZEWO

  • Wyposażenie placu zabaw w Łętowie: 30 000 zł
  • Zakup dresów dla podopiecznych Stowarzyszenia Sportowego "Latarnik": 9 000 zł
  • Zakup samochodu dla Zakładu Komunalnego w Choczewie: 111 000 zł
  • Remont pałacu w Choczewie oraz wymiana instalacji c.o. i ogrodzenia na terenie Gminnych Obiektów Sportowych - 420 000 zł

GMINA KROKOWA

  • Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Radoszewo – Krokowa: 540 000 zł
  • Projekt edukacyjny „Energetycznie z pomysłem”: 60 000 zł

GMINA GNIEWINO

  • Remont ośrodka zdrowia w Gniewinie: 570 000 zł
  • Promocja energetyki jądrowej poprzez realizację zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Gniewino - 30 000 zł

POWIAT PUCKI

  • "Nauka z Energią IV" - utworzenie pracowni programisty na potrzeby rozwoju zawodowego przyszłych pracowników i wsparcia procesu inwestycyjnego budowy polskiej elektrowni jądrowej: 100 000 zł

POWIAT WEJHEROWSKI

  • Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej elektrowni jądrowej – etap piąty: 100 000 zł