Co roku PGE EJ 1 organizuje również krajowe wyjazdy studyjne dla przedstawicieli gmin lokalizacyjnych: do Składowiska odpadów nisko i średnio aktywnych w Różanie i Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie znajduje się reaktor badawczy „Maria”. Ponadto Spółka organizuje cyklicznie zagraniczne wizyty studyjne do funkcjonujących elektrowni jądrowych. Dotychczas lokalni interesariusze mieli okazję odwiedzić elektrownie jądrowe w takich krajach jak np.: Wielka Brytania, Szwecja, Hiszpania, Francja, Niemcy, Szwajcaria czy Belgia. Uczestnikami wyjazdów są m.in. przedstawiciele lokalnej administracji, kluczowych sołectw, nauczyciele, dziennikarze, reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej, czy przedstawiciele lokalnego biznesu lub Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem organizacji wyjazdów studyjnych jest pokazanie aspektów funkcjonowania elektrowni jądrowej np. bezpieczeństwa, ale też korzyści wynikających z funkcjonowania elektrowni w danym regionie. Oprócz zwiedzania elektrowni, organizowane są także spotkania z mieszkańcami, władzami miejscowości oraz lokalnymi przedsiębiorcami.