W ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), PGE EJ 1 realizuje różnego rodzaju inicjatywy wspierające lokalną społeczność oraz budującego wizerunek Spółki jako odpowiedzialnego sąsiada. W 2015 r. Spółka kontynuowała projekt wsparcia świetlic środowiskowych w gminach lokalizacyjnych, rozszerzając go poprzez wyposażenie 30 świetlic sołeckich w gry edukacyjne, książki i artykuły papiernicze. Celem inicjatywy było stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiedniej przestrzeni i warunków do  nauki i zabawy. Ponadto Spółka zorganizowała akcję „Świadomie na drodze”, dzięki której ponad 3 tysiące dzieci z gmin lokalizacyjnych zostało wyposażonych w zestawy odblasków oraz wzięło udział w dedykowanych zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Policji. W okresie świątecznym Spółka przekazała także 75 paczek najbardziej potrzebującym rodzinom z terenów trzech gmin lokalizacyjnych. Projekt realizowany był we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Z kolei z okazji Mikołajek dzieci z gmin lokalizacyjnych otrzymały zestawy składające się z materiałów edukacyjnych, słodyczy, bądź materiałów plastycznych przygotowanych przez PGE EJ 1.

Część projektów realizowana jest we współpracy z Fundacją PGE. Są to m.in. działania skierowane do najuboższych mieszkańców gmin lokalizacyjnych takie jak np. akcja „Energetyczny tornister”. W  sierpniu br. pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych już po raz kolejny wręczyli dzieciom z gmin lokalizacyjnych wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów. W tym roku przekazano łącznie 48 energetycznych tornistrów. Podczas wręczenia dzieciom tornistrów obecni byli m.in. Wójt Gminy Choczewo  – Wiesław Gębka, Wójt Gminy Krokowa – Henryk Doering, przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz rodzice dzieci objętych opieką GOPS-U.

Pracownicy Spółki już dwukrotnie zaangażowali się  w projekt Wolontariatu Fundacji PGE. Pierwsza inicjatywa obejmowała zbiórkę gier i zabawek dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Żelaźnie, znajdującej się w gminie Choczewo, oraz remont wnętrza świetlicy i wyposażenie ją w nowe meble. Drugi projekt dotyczył modernizacji skweru w Słajszewie (gmina Choczewo). W tym celu sprzątnięto i wyrównano teren, postawiono ogrodzenie, pomalowano tablice informacyjne oraz zamontowano nową tablicę, posadzono krzewy i roślinność oraz zamontowano stół i ławy oraz stojak na rowery.