W celu utrzymania wysokiego poparcia dla inwestycji Spółka prowadzi stały, otwarty dialog z władzami samorządowymi. Współpracuje z władzami gminnymi, powiatowymi oraz Urzędem Marszałkowskim woj. Pomorskiego w celu wypracowania rozwiązań na rzecz wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze planowanej EJ. Wynikiem tej współpracy jest zainaugurowany w 2015 r. Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL), którego celem jest umacnianie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy inwestorem a społecznością lokalną i władzami gmin lokalizacyjnych. PWRGL stanowi transparentny model finansowania projektów z zakresu: (1) działań edukacyjno-informacyjnych, (2) aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, (3) wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz (4) innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Ze wsparcia finansowego w ramach PWRGL mogą korzystać mieszkańcy, władze i lokalne organizacje. Pozyskane przez gminy w dwóch pierwszych edycjach fundusze zostały przeznaczone m.in. na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury lokalnej, działaniami edukacyjnymi oraz  inicjatywami dobroczynnymi.

W 2016 r. PGE EJ 1 przekazała prawie 1,5 mln zł na realizację 44 projektów gminnych i powiatowych w ramach PWRGL. Dofinansowane inicjatywy, zgłoszone przez mieszkańców oraz władze lokalne, przyczyniają się do rozwoju terenów objętych przez PGE EJ 1 działaniami inwestycyjnymi. Wśród dofinansowanych w tym roku projektów z zakresu infrastruktury znalazły się m.in. budowa chodnika w miejscowości Perlino (gmina Gniewino), remont istniejących pomieszczeń sanitarnych oraz przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie (gmina Krokowa) oraz remont chodnika przy ul. Bałtyckiej w Lubiatowie (gmina Choczewo). Więcej informacji na temat PWRGL na stronie www.pgeej1.pl.