W roku 2014 PGE EJ 1 rozpoczęła cykl konferencji z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz władz miejscowości, w których funkcjonują obecnie elektrownie jądrowe. Konferencje poświęcone są tematom szczególnie istotnym dla lokalnej społeczności. Pierwsza z nich  „Elektrownia jądrowa – szansa czy zagrożenie dla turystyki na Pomorzu”, dotyczyła zagadnień związanych z planowaną inwestycją budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz jej wpływem na silnie rozwiniętą w tym regionie turystykę. Podczas konferencji prelegentami byli przedstawiciele władz francuskich gmin, w których funkcjonują elektrownie jądrowe oraz przedstawiciele operatora słowackiej elektrowni – Slovenske elektrarne. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,  sołtysi, przedsiębiorcy związani z turystyką, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i uczelni turystycznych woj. pomorskiego oraz mediów. W 2015 r. zorganizowano kolejną konferencję pn. Bezpieczna elektrownia to fakt, z udziałem gości z Francji oraz Finlandii. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele zawodów związanych z  bezpieczeństwem – policji, straży pożarnej, nadleśnictwa.