Nasze Projekty

Lokalne Punkty Informacyjne (LPI)

W ramach działalności edukacyjno-informacyjnej Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe koncentruje się na mieszkańcach gmin lokalizacyjnych (Krokowa, Choczewo, Gniewino) oraz turystach odwiedzających ten region. Celem podejmowanych inicjatyw jest popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz budowa społecznego poparcia dla projektu inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę. Jedną z kluczowych inicjatyw zrealizowanych przez PEJ w 2012 roku było otwarcie w gminach lokalizacyjnych trzech nowocześnie wyposażonych Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), stanowiących miejsce pierwszego kontaktu interesariuszy ze Spółką.

LPI odpowiedzialne są m.in. za działania edukacyjne realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych. Oprócz funkcji edukacyjnej LPI prowadzą również działania informacyjne poza siedzibami, m.in. w szkołach, świetlicach gminnych, siedzibach lokalnych instytucji. Pracownikami LPI są specjalnie przeszkoleni mieszkańcy gmin lokalizacyjnych, co ułatwia PEJ kontakt z lokalną społecznością. Ponadto w minionych latach w sezonie letnim Lokalne Punkty Informacyjne zastępowane były Wakacyjnymi Punktami Informacyjnymi, zlokalizowanymi w miejscach najbardziej atrakcyjnych turystycznie (Białogóra, Kopalino i Gniewino).

 

Kontakt:

Choczewo

Adres: ul. Pierwszych Osadników 30a, 84-210 Choczewo.

E-mail: info.choczewo.ej@gkpge.pl 

 

Gniewino

Adres: ul Pomorska 67, 84-250 Gniewino

E-mailinfo.gniewino.ej@gkpge.pl

 

Krokowa

Adres: ul. Pucka 2, 83-110 Krokowa

E-mailinfo.krokowa.ej@gkpge.pl

 

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site