Vattenfall ogłosił plany eksploatacji swoich najnowszych bloków w Forsmark i Ringals nawet przez 60 lat, dzięki programowi gruntownej modernizacji.

W ostatniej ocenie warunków długoterminowej eksploatacji swoich reaktorów jądrowych Vattenfall stwierdza, że istnieją odpowiednie warunki techniczne i ekonomiczne dla eksploatacji dwóch najstarszych bloków, Ringhals 1 i 2, przez 50 lat, a kolejnych pięciu bloków, Ringhals 3 i 4 oraz Forsmark 1-3, nawet przez 60 lat.

Vattenfall i operatorzy obydwu elektrowni dokonają następnie analizy inwestycji koniecznych do bezpiecznej i ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji elektrowni do końca szóstej dekady. Dyrektor działu jądrowego Vattenfall, Torbjörn Wahlborg, wyjaśnia że nie chodzi tu o wyznaczenie konkretnej daty wyłączenia, a raczej na zbadanie zakresu inwestycji koniecznych do odpowiedniego wydłużenia czasu eksploatacji elektrowni.

W latach 2013 – 2017 Vattenfall planuje przeznaczenie na modernizację i rozbudowę dwóch elektrowni kwoty 16 miliardów koron (2.4 miliarda dolarów), którą Wahlberg określa jako „największy program modernizacyjny w historii szwedzkiej energetyki”. Projekt stworzy techniczne fundamenty dla dalszej eksploatacji dwóch elektrowni.

Ringhals 1 i 2 zostały uruchomione w połowie lat 70-tych, a pozostałe bloki w pierwszej połowie lat 80-tych. Ringhals 1 oraz trzy bloki elektrowni Forsmark posiadają reaktory wodne wrzące, podczas gdy bloki Righals 2-4 posiadają reaktory wodne ciśnieniowe. Vattenfall posiada udział większościowy w obydwu elektrowniach.

źródło: World Nuclear News

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page