Dzięki pozwoleniom ze strony dozoru jądrowego, węgierska elektrownia jądrowa Paks gotowa jest na prowadzenie eksploatacji przez kolejne 20 lat. Obiekt zabezpiecza 40% potrzeb energetycznych kraju.

Pierwszy reaktor w Paks rozpoczął pracę w grudniu 1982r, a kolejne trzy uruchomiono przed końcem 1987r, co zwieńczyło największą inwestycję o charakterze przemysłowym w historii Węgier.

Zdaniem operatora, należącej do skarbu państwa spółki Hungarian Power Companies Ltd (Magyar Villamos Művek, MVM), zaangażowanie państwa w energetykę jądrową opłaciło się, zważywszy, że koszt energii produkowanej przez Paks nigdy nie wzrastał w tempie szybszym niż inflacja. Elektrownia stworzyła sobie dzięki temu pozycję najmniej kosztownego producenta w kraju.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, cztery bloki eksploatowane przez 30 lat, przy współczynniku obciążenia na poziomie 80- 90%, osiągały produkcję wynoszącą 350 bln kwh energii elektrycznej.

W grudniu ubiegłego roku, węgierski dozór jądrowy (Hungarian Atomic Energy Authority) zakończył weryfikację i wydał pozytywną decyzję w odniesieniu do wniosku o przedłużenie eksploatacji reaktorów o kolejne 20 lat. Oficjalnie odnowione pozwolenie zostanie wydane w tym roku, co umożliwi operatorom kontynuowanie eksploatacji bloku nr 1 do 2032r, (z zastrzeżeniem zagadnień gospodarczych i bezpieczeństwa). Należy spodziewać się kolejnych podobnych decyzji w odniesieniu do trzech pozostałych bloków obiektu.

„Elektrownia jądrowa stanowi istotne narzędzie w walce przeciwko zmianom klimatu. Nie dziwią więc wyniki badań, wskazujących poparcie społeczeństwa sięgające 75%”. – powiedział István László Hamvas, Prezes Elektrowni jądrowej Paks.

Źródło: World Nuclear News

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page