„Dzień z Atomem dla Nauki” w Poznaniu odbył się 19 maja 2015 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Dziękujemy władzom uczelni za wsparcie w organizacji wydarzenia. Szczególne podziękowania chcielibyśmy również przekazać członkom Koła Naukowego MSKN Polonium z Politechniki Poznańskiej, którzy nie tylko brali aktywny udział we wszystkich aktywnościach, ale także wsparli promocję przedsięwzięcia.

 

pozna_ pozna_1 pozna_2 poznan