world_economic_forum_500x333

(Klaus Schwab przewodniczacy Swiatowego Forum Ekonomicznego wraz z premierem Japonii Naoto Kan, podczas 41go zjazdu WEF w Davos)

Należy stworzyć Światowe Forum Nuklearne – piszą autorzy raportu opracowanego na zlecenie brytyjskiego Royal Society.

Naukowcy w raporcie zaznaczyli, że utworzenie Światowego Forum Nuklearnego (World Nuclear Forum – WNF) wzorowanego na Światowym Forum Ekonomicznym obradującym w Davos na czele z dyrektorem wykonawczym byłoby inicjatywą na czasie. Dyrektor Forum i przedstawiciele rządów mogliby omawiać różne kwestie rozwoju energii nuklearnej, nierozprzestrzeniania i bezpieczeństwa.

Według autorów raportu pisanego pod auspicjami Royal Society Science Policy Centre, japońskie doświadczenia mogą wyhamować globalne tempo ekspansji rozwoju energetyki nuklearnej, choć go nie wstrzymają. Z katastrofy w Fukushimie autorzy wyprowadzają wniosek, iż przemysł nuklearny „musi unikać samozadowolenia, jeśli chce mieć przyszłość”. W tym celu konieczne jest, by zmienił dotychczasową postawę i przyjął „zintegrowane podejście” obejmujące kilka zagadnień na raz: bezpieczeństwo (zarówno w sensie technicznym jak i ochrony instalacji nuklearnych), ryzyko rozprzestrzeniania i wymogi zarządzania.

– Wszystkie te elementy powinny być mocno obecne na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego od projektu instalacji i nadzoru nad nią, aż po praktyki zarządzania w korporacjach tej gałęzi przemysłu. Należy wykorzystać najlepsze praktyki ostatnich 50 lat. Nie można też dłużej pomijać konieczności ustanowienia międzynarodowego zarządu nad zużytym paliwem – napisano w raporcie.

Według autorów raportu taki całościowy system, obejmujący wszystkie etapy od dostaw paliwa nuklearnego po zarząd odpadami nuklearnymi mógłby być atrakcyjny dla niektórych państw, ponieważ nie musiałyby wówczas inwestować we własne instalacje potrzebne na różnych etapach cyklu. Takie rozwiązanie byłoby też korzystne z punktu widzenia nierozprzestrzeniania technologii nuklearnej i bezpieczeństwa instalacji.

Żródło: PAP

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page