atom_info

Infografiki

page logo
BADANIA OPINII PUBLICZNEJ – X-XI 2014 R.

Poparcie dla budowy elektrowni w Polsce >

odtwórz


Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie – dynamika >

odtwórz


Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w woj. pomorskim – dynamika >

odtwórz


Znaczenie inwestycji >

odtwórz


Ocena potrzeby działań informacyjno-edukacyjnych >

odtwórz


Ocena korzyści i zagrożeń związanych z inwestycją >

odtwórz


Rozwój rynku pracy w gminie >

odtwórz

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Budowa atomu >

odtwórz


Schemat atomu >

odtwórz


Rozszczepienie jądrowe >

odtwórz


Rdzeń jądrowy >

odtwórz


Oddziaływanie elektrowni >

odtwórz


Odpady jądrowe >

odtwórz


Promieniotwórczość narządów w ciele >

odtwórz