Mieszkańcy szwajcarskiego kantonu Bern odrzucili w głosowaniu 18 maja  wniosek o przedterminową likwidację elektrowni jądrowej Mühleberg, której pojedynczy blok ma planowo pracować do 2019 roku.

Głosujący opowiedzieli się wyraźną większością 63.3% głosów przeciw natychmiastowemu wyłączeniu elektrowni, której właścicielem i operatorem jest spółka użyteczności publicznej BKW-FMB Energie AG (BKW).

Frekwencja wyniosła 51.6% uprawnionych, z czego 236 285 głosów oddano przeciw likwidacji elektrowni a 137 285 głosy za.
axpo_npp_beznau_12_large_500x334

Źródło: AXPO


Reaktor wodny wrzący elektrowni o mocy 373 MW został uruchomiony w roku 1972. W październiku 2013 spółka BKW podjęła decyzję o wyłączeniu elektrowni w roku 2019 z przyczyn ekonomicznych, w tym w szczególności ze względu na znaczne koszty modernizacji, której zarządał dozór szwajcarski Ensi w reakcji na wydarzenia w elektrowni Fukushima-Daiichi w marcu 2011.

W ubiegłym roku BKW oświadczyło również, że w pozostałym okresie eksploatacji elektrowni Mühleberg zainwestuje w jej modernizację 200 milionów franków (około 163 milionów Euro). Jak dowiadujemy się z oświadczenia BKW, z tej kwoty 15 milionów franków zostało przeznaczone na „nadzwyczajne prace adaptacyjne”.

BKW z zadowoleniem przyjmuje wynik referendum, widząc w nim oznakę zaufania wyborców do spółki oraz poparcie decyzji o zgodnym z harmonogramem wyłączeniu elektrowni Mühleberg w 2019 roku.

W następstwie wydarzeń w elektrowni Fukushima-Daiichi w 2011 roku federalny rząd i parlament Szwajcarii podjęły decyzję o zakazie budowy nowych reaktorów oraz zamknięciu pięciu istniejących po upływie ich planowego czasu eksploatacji.

Źródłó: NucNet

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page