W piątek, 29 maja 2015 r. w Łodzi odbyło się ostatnie w roku akademickim 2014/2015 spotkanie z cyklu „Dzień z Atomem dla Nauki”. Zostało ono zorganizowane w Fabryce Inżynierów XXI wieku na Politechnice Łódzkiej.

Dziękujemy władzom uczelni za wsparcie w organizacji wydarzenia oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział w przedsięwzięciu.

__d_ __d__1 __d_2 __dz