W Krakowie „Dzień z Atomem dla Nauki” zagościł na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez cały piątek 22 maja 2015 r., studenci mogli odwiedzać interaktywne stoisko dydaktyczne, które zostało umiejscowione w pawilonie D4 przy alei Mickiewicza 30 oraz uczestniczyć w wykładach, pokazach i organizowanych konkursach.

Dziękujemy władzom uczelni za wsparcie w organizacji wydarzenia. Szczególne podziękowania chcielibyśmy również przekazać członkom Koła Naukowego Energetyków Uranium z AGH, którzy zaangażowali się w promocję wydarzenia oraz aktywnie uczestniczyli w wykładach i prezentacjach.

krak_w krak_w2 krakow krakow2