atom_info

Konkurs dla samorządów i kół naukowych

Znamy już wyniki konkursu!

11 czerwca 2015 r. odbyły się obrady kapituły „Konkursu dla samorządów studenckich oraz kół naukowych w ramach programu „Atom dla Nauki”, w skład której weszli przedstawiciele organizatora – spółki PGE EJ 1 oraz firmy doradczej Lighthouse Consultants. Kapituła podjęła decyzję o nagrodzeniu trzech projektów:

  • I miejsce zajął projekt kampanii przygotowany przez Koło Naukowe Under Construction PR, działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • II miejsce zajął projekt kampanii przygotowany przez Naukowe Koło Radiowców, działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  • III miejsce zajął projekt kampanii przygotowany przez SKN Energetyki, działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kapituła zdecydowała również o wyróżnieniu dwóch prac – kampanii opracowanej przez Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej oraz projekt Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton”.

Zgodnie z regulaminem nagrodami w konkursie są:

  • za I miejsce – 8 000 zł (osiem tysięcy złotych) na działalność samorządu / koła naukowego oraz 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) na realizację zwycięskiej kampanii.
  • za II miejsce – 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) na działalność samorządu / koła naukowego oraz 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) na realizację zwycięskiej kampanii.
  • za III miejsce – 3 000 zł (trzy tysiące złotych) na działalność samorządu / koła naukowego oraz 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) na realizację zwycięskiej kampanii.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W tym roku konkurs dla kół naukowych oraz samorządów studenckich został zorganizowany po raz pierwszy. Celem rywalizacji było opracowanie kampanii programu „Atom dla Nauki”, którą zwycięzcy wspólnie z organizatorem przedsięwzięcia – spółką PGE EJ 1, zrealizują w kolejnej edycji projektu.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu strategii działań podnoszących poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz programu „Atom dla Nauki” w środowisku studenckim. W ocenie projektów Kapituła Konkursu brało pod uwagę kreatywność pomysłów, ich potencjał realizacyjny, efektywność kosztową, planowane narzędzia i kanały komunikacji, a także zasięg działań. Termin nadsyłania zgłoszeń minął 31 maja br.

Zasady udziału w konkursie: