Elektrownie jądrowe wytworzyły na terenie Unii Europejskiej w
2008 roku aż 37% energii elektrycznej. W 2010 roku funkcjonowały one w 14 z 27 państw unijnych. Wbrew opiniom pojawiającym się po awarii w Japonii kolejne kraje UE potwierdzają swoje zainteresowanie rozwojem energii jądrowej. Polska nie jest tutaj odosobnionym przypadkiem. Energia jądrowa – bezpieczna, czysta i efektywna ekonomicznie – jest niezbędna do rozwoju nowoczesnego kraju, jakim jest Polska.

Według danych Państwowej Agencji Atomistyki w odległości ok. 310 km od granic Polski istnieje
dziewięć czynnych elektrowni jądrowych (24 bloki reaktorów energetycznych) o łącznej elektrycznej mocy
zainstalowanej brutto ok. 15,5s GW. Tylko dwa państwa sąsiadujące z Polską, Białoruś i Litwa, nie posiadają pracującego reaktora jądrowego. Oba państwa zamierzają jednak w najbliższych latach rozwijać energetykę jądrową. Litwa, po wyłączeniu 31 grudnia 2009 roku elektrowni jądrowej w Ignalinie, podjęła decyzję o budowie nowej elektrowni w Wisagini (Visaginas).

atom logo

atom logo


(Opracowane na podstawie: PTN: Energetyka jądrowa.
Perspektywy rozwoju w Polsce oraz www.paa.gov.pl)