Miks energetyczny z 25-procentowym udziałem energii ze źródeł jądrowych jest optymalnym rozwiązaniem dla kraju w kontekście przyjętej strategii – twierdzi Japoński Instytut Gospodarki Energetycznej (JIGE). W perspektywie 2030, taki scenariusz będzie tańszy niż całkowita rezygnacja z atomu i pomoże Japonii wyrównać deficyt handlowy.

Według informacji JIGE, do 2030 roku, Japonia będzie potrzebować wszystkich dostępnych obecnie technologii wytwarzania energii elektrycznej. Japoński Ośrodek Gromadzenia i Przetwarzania Danych dot. Energii przedstawił kilka wariantów krajowego miksu energetycznego. W każdym z nich, udział głównie importowanych paliw kopalnych utrzymał się na poziomie 50-65%. Procent wykorzystania energii z OZE i energii jądrowej różnił się zaś zasadniczo.

Scenariusz I, w którym wyeliminowano energię z atomu, dał gorsze wyniki niż pozostałe i to pod każdym względem, w tym środowiskowym i bezpieczeństwa – za wyjątkiem problemu odpadów radioaktywnych.

Scenariusz III, z 25-procentowym udziałem energii jądrowej, został przez JIGE wskazany jako optymalny i “bliski celowi, jaki Japonia zamierza osiągnąć”, jeśli wziąć pod uwagę obowiązujące obecnie w Japonii przepisy. Zakłada on produkcję 42GWe mocy ze źródeł jądrowych w 2030 roku, w tym oddanie do eksploatacji trzech budowanych obecnie reaktorów.  Dla tych obiektów przewiduje się 60-letni okres użytkowania przy 80% obciążeniu, co daje 25% udziału w krajowej produkcji energii. 25% zapewniałyby OZE a pozostałe 50% – spalanie paliw kopalnych.

Liczby te należy porównać z wyjściowym poziomem 30%, bo taki udział w rynku miała energia jądrowa przed wielkim trzęsieniem ziemi i wypadkiem w elektrowni Fukuszima Daiichi, który był jego następstwem. Obecnie, japońskie reaktory nie pracują oczekując zezwolenia na ponowne uruchomienie, jakie musi wydać japoński dozór jądrowy. Pierwsze włączenia będą miały miejsce już w pierwszej połowie 2015 roku.

Korzyści, jakie płyną z wdrożenia Scenariusza III w miejsce Scenariusza I, który zakłada odejście od energetyki jądrowej to niższe ceny energii (16,4¥/kwh do 21,0¥/kwh) oraz niższy o 67 milionów ton rocznie poziom emisji CO2 do atmosfery. 28% zapotrzebowania na energię pokrywane jest też ze źródeł krajowych, podczas, gdy rezygnacja z atomu zaniża ten odsetek do 19%. Oszczędności związane ze zmniejszeniem importu LNG o 19,1 milionów ton sięgają 2,1biliona jenów (17,8 mld USD) rocznie. Według JIGE, Scenariusz III oznacza też powrót dodatniego bilansu handlowego (11 mld USD na plusie rocznie), zamiast pogłębiania deficytu do poziomu 19,5 miliarda USD, jaki dałoby wdrożenie Scenariusza I.

Odejście od atomu oznaczałoby 35% udziału energii z OZE i skok udziału energii z paliw kopalnych do 65%. Scenariusz III przewiduje, że ich partycypacja osiągnie poziom 25% dla źródeł odnawialnych i 50% dla energetyki konwencjonalnej. Energia jądrowa pokryje zaś 25% zapotrzebowania.

Scenariusz II plasował się po środku, podczas gdy Scenariusz IV zakładał 20% dla OZE I 30% dla atomu, ale korzyści, jakie oferował były znacznie mniejsze niż w przypadku Scenariusza III.

Podniesienie wydajności energetycznej zostało przewidziane w każdym ze scenariuszy. Założono, że ograniczy on wzrost zapotrzebowania na energię do 7% pomiędzy 2013 a 2030 rokiem i to pomimo dalszej elektryfikacji i wzrostu zastosowań energii elektrycznej w kraju.

Źródło: World Nuclear News

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page