14 maja 2014 roku, na terenie lokalizacji „Żarnowiec” zainstalowano wieżę meteorologiczną, służącą do pomiaru warunków atmosferycznych. Instalacja wieży jest elementem badań środowiskowych i lokalizacyjnych realizowanych przez firmę WorleyParsons od jesieni ubiegłego roku.

wie_a_zarnowiec_500x884

Montaż wieży meteorologicznej prowadzony był przez firmę ENOR oraz Instytut Budownictwa Wodnego PAN na zlecenie WorleyParsons, wykonawcy badań środowiskowych i lokalizacyjnych.
Stumetrowy maszt kratownicowy posadowiony został na betonowym bloku fundamentowym. Konstrukcja została dodatkowo zabezpieczona trzema stalowymi odciągami. Wieża wraz z oprzyrządowaniem została wybudowana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami oraz z uwzględnieniem wytycznych szczebla międzynarodowego, wydanych m.in. przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i Stowarzyszenie Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych. Ponadto spełnia wymogi określone w najnowszej wersji instrukcji Amerykańskiej Komisji Regulacji Energii Jądrowej (USNRC) „Meteorological Monitoring Programs for NPP” (Programy monitoringu warunków meteorologicznych dla elektrowni jądrowych).

inastalacja_zarnowiec_500x335

Na wieży zainstalowane zostały urządzenia służące do pomiaru m. in. prędkości i kierunku wiatru, temperatury otoczenia, różnicy temperatur (w pionie), opadów atmosferycznych, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.
Dane zebrane w wyniku monitoringu meteorologicznego, który zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego, potrwa minimum dwa lata, posłużą do określenia warunków meteorologicznych i klimatycznych oraz oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację elektrowni jądrowej, dane te zostaną również wykorzystane do opracowania Raportu Lokalizacyjnego oraz rozdziału „Ocena lokalizacji obiektu jądrowego” Wstępnego Raportu Bezpieczeństwa. Raport ten będzie podstawą dla Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wydania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej.

W ramach realizowanych badań środowiskowych i lokalizacyjnych w drugim tygodniu kwietnia, zainstalowano stacje do pomiaru zanieczyszczeń powietrza dla Lokalizacji Choczewo i Żarnowiec. Montaż stacji przeprowadził Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskowej PAN oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach na zlecenie WorleyParsons.

Lokalizacja stacji pomiarowych została odpowiednio wybrana przez WorleyParsons i jej podwykonawców, by zapewnić ciągłe zbieranie reprezentatywnych danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza na terenie objętym badaniem. Teren, na którym umieszczono stacje został ogrodzony oraz oznaczony odpowiednimi tabliczkami. Głównym zadaniem stacji pomiarowych jest szczegółowy pomiar tła zanieczyszczeń powietrza oraz zanieczyszczeń opadów atmosferycznych m.in. pyłów, aerozoli, nuklidów promieniotwórczych, dwutlenku siarki i ozonu. Pomiary prowadzone są bezobsługowo dzięki zastosowaniu automatycznego sprzętu badawczego.

Źródło: Materiały własne PGE EJ 1 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page