produkcja_energi_z_elektrowni_500x333

International Atomic Energy Agency (IAEA) w swoich ostatnich prognozach podaje, że Yukiya Amano, dyrektor generalny IAEA, podczas swojego wystąpienia na 56 ogólnej konferencji IAEA w Wiedniu, odniósł się do opinii zamieszczonej przez tę organizację w corocznym, zaktualizowanym wydaniu Reference Data Series No. 1.  Zauważył co prawda, że po mającym miejsce w 2011 wypadku w Fukushimie Daiichi pojawiły się „fundamentalne pytania” co do przyszłości energetyki jądrowej, jednak zwrócił uwagę, że atom nadal będzie w wielu krajach istotną opcją, zaś w krajach rozwijających się nie ustanie zainteresowane energetyką jądrową.

Opublikowany ostatnio raport – którego pełny tytuł brzmi: Energia, elektryczność oraz energetyka jądrowa – szacunki do roku 2050- zawiera prognozowane na najbliższe lata minimalne i maksymalne tendencje w zakresie energii, elektryczności oraz energetyki jądrowej. Według scenariusza prognozy minimalnej, moc zainstalowana jednostek wytwarzania energii jądrowej wzrośnie z 370 GW, zanotowanych w roku 2011 i osiągnie 456 GW przed rokiem 2030. Stanowi to 9% spadek w odniesieniu do szacunków z roku 2011. Zauważa się dziesięcioletnie opóźnienie wzrostu mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii jądrowej w stosunku do prognoz stawianych przed wypadkiem w Fukushimie. Poziom mocy, który zostanie osiągnięty do roku 2030, wcześniej planowano osiągnąć przed rokiem 2020.

Scenariusz prognozy maksymalnej zakłada, że moc zainstalowana jednostek wytwarzania energii jądrowej, do roku 2040 osiągnie 740 GW. Przewidywany wzrost jest znacznie większy we wschodniej Azji, w tym w Chinach i Korei Płd. Prognozy minimalne zakładają, że do roku 2030, moc lokalnie zainstalowanych jednostek wytwarzania energii jądrowej wzrośnie tam z 80 GW, zanotowanych w roku 2011, do 153 GW. Prognozy maksymalne szacują tę wartość na 274 GW. Według scenariuszy maksymalnych, przewidywany jest wzrost we wszystkich rejonach świata. Biorąc pod uwagę scenariusz prognozy minimalnej, jedynie Europie Zachodniej dojdzie do spadku mocy zainstalowanych jednostek z 115 GW w roku 2011, do 70 GW w roku 2030. Scenariusz minimalny wskazuje też na niewielki spadek mocy zainstalowanych jednostek wytwórczych w USA.

Szacunki liczbowe w zakresie energetyki jądrowej oparte są o bieżące dane statystyczne zebrane przez IAEA, przy uwzględnieniu przewidywanych mocy wytwórczych poszczególnych krajów, ustalanych przez ekspertów metodą analizy poszczególnych elementów, tzw. analizy oddolnej. Pod uwagę brane są wszelkie ewentualne odnowienia licencji, planowane zamknięcia oraz wiarygodne projekty budowlane.  Zachowawczy scenariusz minimum zakłada kontynuowanie obecnych tendencji oraz pojawienie się niewielkich zmian w przepisach. Bierze on jednak pod uwagę ewentualne obniżenie udziału Japonii w jądrowym programie energetycznym. Bardziej optymistyczny scenariusz maksimum zakłada relatywnie szybki koniec trwającego obecnie kryzysu finansowo- ekonomicznego oraz wdrożenie polityk łagodzenia zmian klimatycznych. 

IAEA utrzymuje, że oba scenariusze są wiarygodne i technicznie wykonalne.

Źródło: World Nuclear News

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page