11 października 2016

Projekt budowy dwóch dodatkowych reaktorów jądrowych w węgierskim Paks wszedł w kolejny ważny etap tj. otrzymał decyzję środowiskową – poinformował Attila Aszódi, pełnomocnik rządu odpowiedzialnego za budowę Paks II.

paks

Elektrownia Paks, Węgry. fot. Atomeromu

Zgodnie z przekazanymi informacjami decyzja została wydana przez delegaturę rządu w komitacie Baranya. Jak dodał, decyzja ta potwierdza, że projekt spełnia wymogi środowiskowe obowiązujące zarówno na Węgrzech, jak i w Unii Europejskiej.

Procedura ubiegania się o decyzję rozpoczęła się 19 grudnia 2014 roku, kiedy to spółka odpowiedzialna za projekt, MVM Paks II Ltd, przedłożyła liczący ponad 2000 stron raport z oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie trwania procedury dokument był rozbudowywany „z uwagi na różne działania proceduralne”.

Aszódi przypomniał również, że podczas całego procesu wszelkie informacje przedstawione w celu uzyskania zezwolenia były powszechnie dostępne w biurach organu środowiskowego i odpowiednich samorządów, a także na portalu delegatury rządu w komitacie Baranya, Ministerstwa Rolnictwa i spółki odpowiedzialnej za projekt Paks II.

Co więcej, „zgodnie z odpowiednimi przepisami, w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko tego projektu przeprowadzono również międzynarodową procedurę OOŚ”.

Dokument został poddany ocenie także przez inne organy, między innymi te odpowiedzialne za bezpieczeństwo jądrowe i gospodarkę wodną.

W ubiegłym roku organ środowiskowy zorganizował szereg spotkań publicznych, w tym 7 maja w Paks, a także – w późniejszych terminach – w dziewięciu innych miejscach w siedmiu krajach: w Austrii, Chorwacji, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowenii i na Ukrainie. Ponadto w krajach uczestniczących w procesie uzyskiwania decyzji odbyły się konsultacje z ekspertami.

Jak wyjaśnia Aszódi, „16 czerwca tego roku spółka odpowiedzialna za projekt Paks II przekazała organowi środowiskowemu informacje dotyczące specyfikacji określonych rozwiązań technicznych”. Co więcej „informacje te – podobnie jak wszelkie inne informacje środowiskowe – zostały przesłane również do krajów biorących udział w procedurze, aby uwagi przedstawiane przez te kraje wraz z uwagami z Węgier mogły zostać uwzględnione podczas podejmowania ostatecznej decyzji przez węgierski organ środowiskowy”.

Etap konsultacji w ramach międzynarodowej procedury OOŚ zakończył się 26 sierpnia.

Według Aszódiego „otrzymanie decyzji środowiskowej oznacza zakończenie długotrwałej i wnikliwej procedury oraz podjęcie ostatecznej decyzji w tym zakresie. Wydarzenie to stanowi zatem istotny krok w procesie wydawania zezwoleń dla projektu Paks II”.

Aszódi podkreślił również, że rozległy charakter i transparentność procesu oraz fakt uwzględnienia w nim opinii społeczeństwa na Węgrzech i w innych krajach świadczą o tym, że decyzja ta została podjęta z poszanowaniem dobrych praktyk i bierze pod uwagę interes „całej międzynarodowej społeczności”.

Dwa tygodnie temu Aszódi informował, że spodziewana jest wkrótce również decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Paks II. Komisja do niedawna badała bowiem dwa aspekty związane z tym projektem: udzielanie zamówień oraz kwestię, czy finansowanie projektu uwzględnia pomoc państwa.

Podczas tegorocznego 41. Sympozjum Światowego Stowarzyszenia Nuklearnego (WNA), jakie odbyło się 16 września w Londynie, Aszódi z kolei oznajmił delegatom, że przedłożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla nowych bloków rosyjskiej konstrukcji WWER-1200 jest planowane na koniec października.

Zakończono już badania lokalizacyjne, a związana z nimi dokumentacja jest przygotowywana. Jak powiedział, „mamy nadzieję przedłożyć wniosek o decyzję lokalizacyjną pod koniec października i spodziewamy się uzyskać ją wiosną przyszłego roku”.

Po otrzymaniu decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej możliwe będzie opracowanie wniosku o zezwolenie na budowę.

Prace budowlane mogłyby się rozpocząć w 2018 roku, ale – jak zaznacza Aszódi – dokładny termin będzie uzależniony od warunków wskazanych przez Komisję Europejską w decyzji zatwierdzającej projekt. Dodaje on również, że Węgry uzyskały zgodę Komisji, by ostatnie dwa lata przeznaczyć na prace związane z uzyskaniem zezwoleń.

Obecnie w elektrowni w Paks działają cztery reaktory wodne ciśnieniowe WWER-440 dostarczone przez Rosjan, które były wprowadzane do eksploatacji w latach 1982-1987. Umowa międzyrządowa podpisana na początku 2014 roku przewiduje dostarczenie do Paks dwóch reaktorów WWER-1200 przez rosyjskie przedsiębiorstwa i ich międzynarodowych podwykonawców, a także pożyczkę udzieloną przez Rosję w wysokości €10,0 mld Euro (11,2 mld USD), mającą pokryć 80% kosztów projektu.

Źródło:
World Nuclear News

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page