atom_info

Raporty

Zmiany klimatyczne, a energetyka jądrowa 2014 – raport MAEA

Listopad 10th, 2015

Najnowsze wydanie raportu pt. „Zmiany klimatyczne a energetyka jądrowa” analizuje rolę energetyki jądrowej w łagodzeniu skutków globalnych zmian klimatu oraz sposobów, w jaki może się ona przyczynić do rozwiązania innych problemów związanych z postępem cywilizacyjnym i środowiskiem.

więcej more

Raport: Znaczenie energetyki jądrowej dla stanu Illinois

Listopad 10th, 2015

Jak dowiadujemy się z raportu opublikowanego przez Nuclear Energy Institute w październiku 2014, sześć działających w stanie Illinois elektrowni jądrowych jest źródłem ogromnych korzyści ekonomicznych i ekologicznych, umacniając przy tym system zaopatrzenia w energię elektryczną w tym stanie.

więcej more

Mirosław Gronicki: Makroekonomiczne skutki budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce w lata

Listopad 10th, 2015

W Polsce o energetyce jądrowej mówi się często z perspektywy kosztów realizacji tej inwestycji. Takie podejście, choć zrozumiałe, pomija fakt, że chodzi właśnie o inwestycję, a więc wydatek, który nie tylko ma się zwrócić, ale generować zysk. Nie jest to jednak tylko zysk inwestora. Projekt jądrowy jest na tyle duży, że jego efekty będą odczuwalne w skali całej gospodarki.

więcej more

Prof. A. Strupczewski: Odpowiedź na opracowanie MORSKI WIATR KONTRA ATOM

Listopad 10th, 2015

Wszystkie źródła energii są Polsce potrzebne i w planach polskich jest miejsce zarówno dla energii jądrowej jak i dla farm wiatrowych, w tym dla morskich farm wiatrowych (MFW). Opracowanie „Morski wiatr kontra atom” niepotrzebnie podchodzi do spraw rozwoju tych dwóch źródeł energii jakby były one sobie nawzajem wrogie.

więcej more