atom_info

Materiały problemowe

„Przełomowy” nuklearny projekt Rosji

Listopad 10th, 2015

W styczniu 2010 roku w Rosji zaakceptowany został innowacyjny Federalny Program Docelowy „Nowa generacja technologii energetyki jądrowej na lata 2010 – 2015, a następnie do roku 2020”. Programowi nadano kryptonim „Proryv”, co oznacza „Przełom”. Realizację programu powierzono Państwowej Korporacji Rosatom.

więcej more

Chiny weszły na ścieżkę ochrony klimatu

Listopad 10th, 2015

Chiński rząd zatwierdził plan krajowy, który określa cele wykorzystania czystych źródeł energii do roku 2020. Podkreślono, że rozwój energetyki jądrowej stanowi ważny element tego planu.

więcej more

Prof. A. Strupczewski: Fukuszima: mimo katastrofy naturalnej, nie trzeba bać się promieniowania

Listopad 10th, 2015

Dominującym motywem w dyskusjach o skutkach awarii w Fukuszimie jest strach. Przypomnijmy, że 11 marca 2011 roku nastąpiło w Japonii najsilniejsze notowane w historii tego kraju trzęsienie ziemi, a po nim największe tsunami.

więcej more

Pierwszy na świecie projekt reaktora torowego

Listopad 10th, 2015

Dzięki stałym dążeniom do rozwoju technicznego, Indie obejmują obecnie pozycję lidera w zakresie technik reaktorów torowych. Jednak czy Indiom uda się wdrożyć swój trójstopniowy plan dotyczący energetyki jądrowej w życie? Projekt reaktora AHWR został skończony, co jest jednym z kroków milowych założonej koncepcji.

więcej more

Bezpieczeństwo energetyki jądrowej i perspektywy jej rozwoju w Polsce

Listopad 10th, 2015

Jednym z głównych problemów społeczeństw w krajach rozwiniętych jest obecnie zapewnienie odpowiednich dostaw energii, w tym szczególnie energii elektrycznej, przy spełnieniu odpowiednich uwarunkowań środowiskowych.

więcej more

Postępowanie z wysokoaktywnymi odpadami promieniotwórczymi

Listopad 10th, 2015

Podczas wieloletniej eksploatacji reaktorów elektrowni jądrowej powstają odpady promieniotwórcze, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzi oraz środowisko naturalne. Zgodnie z polskim Prawem Atomowym są to „materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, których wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe”.

więcej more

Prof. Strupczewski: Czy warto pójść śladem Niemiec?

Listopad 10th, 2015

Energetyka jądrowa funkcjonuje w Niemczech od lat 60-tych. Najwięcej bloków jądrowych zbudowano i uruchomiono w latach 70-tych i 80-tych (ostatnie w 1988). W 2001 roku rząd (koalicja CDU-Zieloni) zmusił firmy energetyczne do wyłączenia wszystkich reaktorów w latach 2005-2021, co było realizacją obietnic wyborczych partii Zieloni (Die Grünen), która nota bene w wyborach do Bundestagu ledwo przekroczyła próg wyborczy.

więcej more