Fryderyk Joliot -Curie

Francuski fizyk urodzony w 1900 r. w Paryżu. W 1925 r. rozpoczął pracę jako asystent Marii Skłodowskiej-Curie

...

J. Robert Oppenheimer

Urodzony w Nowym Jorku w 1904 r., najstarszy syn niemieckich Żydów – malarki i importera wyrobów włókienniczych

...

Enrico Fermi

Urodzony w 1901 r. w Rzymie. Fizyką zainteresował się jako czternastolatek, by wypełnić czas i złagodzić żałobę po śmierci brata

...

Ernest Rutherford

Urodzony w 1871 r. nowozelandzki fizyk i chemik. W 1895 r. przybył do Europy. Rozpoczął pracę w słynnym Laboratorium Cavendisha w Cambridge

...

Leó Szilárd

Węgierski fizyk i biolog molekularny, urodzony w 1898 r. w Budapeszcie. Tam też zaczął studiować elektrotechnikę. Gdy wybuchła

...

Henri Becquerel

Francuski fizyk i chemik urodzony w Paryżu w 1852 r., potomek słynnych naukowców francuskich, odpowiedzialnych m.in. za rozwój

...

Maria Skłodowska-Curie

Urodzona w 1867 r. w Warszawie fizyczka i chemiczka. Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Po ukończeniu gimnazjum

...

Jan Kazimierz Danysz

Urodził się w Paryżu w 1884 r. Był synem znanego bakteriologa Jana Danysza, współpracownika Instytutu Pasteura w Paryżu

...

Kazimierz Fajans

Urodził się w Warszawie w 1887 r. Wyjechał na studia biologiczne do Lipska, ale w 1905 r. przeniósł się na studia chemiczne do Heidelbergu, gdzie

...

Marian Mięsowicz

Urodził się w 1907 r. we Lwowie. W 1930 r. ukończył fizykę na UJ. W pierwszych latach pracy zajmował się badaniami ciekłych kryształów

...

Henryk Niewodniczański

Twórca krakowskiego ośrodka fizyki jądrowej urodził się w 1900 r. w Wilnie. Brał udział w wojnie 1920 r. jako kanonier

...

Igor W. Kurczatow

Rosyjski fizyk, uznawany za ojca radzieckiej bomby atomowej. W 1923 roku ukończył studia w Symferopolu, a po dwóch

...