atom_info

Artykuły i publikacje naukowe

Przegląd energetyki jądrowej na Litwie i w Finlandii

Listopad 10th, 2015

Energetyka jądrowa odgrywa lub odgrywała na Litwie i w Finlandii znaczącą rolę. Jest to wynikiem braku alternatywnych tanich źródeł energii, takich jak gaz czy węgiel, które muszą być sprowadzane. Energia jądrowa jest bardzo tania w produkcji i w obecnych czasach wyjątkowo bezpieczna.

więcej more

Porównanie reaktora badawczego Maria z reaktorem Triga

Listopad 10th, 2015

Podczas wyjazdu naukowego mieliśmy okazję zwiedzać reaktor badawczy FiR 1 TRIGA w podhelsińskim Otaniemi, znajdujący się na terenie miejscowego uniwersytetu. Naturalnym było porównanie zwiedzanego obiektu z naszym rodzimym, a znajdującym się w Świerku pod Warszawą, reaktorem badawczym MARIA. Przemyślenia te stały się podstawą do napisania poniższego artykułu.

więcej more

Elektrownia jądrowa Temelin

Listopad 10th, 2015

W Czechach działają obecnie dwie elektrownie atomowe mieszczące łącznie sześć reaktorów energetycznych. Nieco ponad 1/3 energii elektrycznej produkowanej w tym kraju pochodzi właśnie z energii rozszczepienia jądra atomowego.

więcej more

Technologia reaktorów WWER

Listopad 10th, 2015

Spośród ponad 400 reaktorów energetycznych pracujących dziś na świecie zdecydowaną większość stanowią reaktory lekkowodne. Wśród nich najwięcej jest reaktorów wodnych ciśnieniowych. Natomiast spośród krajów sąsiadujących z Polską prawie wszystkie używają reaktorów z serii WWER.

więcej more

Elektrownie jądrowe w Finlandii

Listopad 10th, 2015

Energetyka jądrowa pełni w Finlandii kluczową rolę. Obecnie istniejące elektrownie jądrowe wytwarzają niecałe 30% energii, a plany rozbudowy tego sektora sprawią, że w przyszłości będzie to znacznie więcej, co jeszcze bardziej uniezależni energetycznie ten kraj.

więcej more