Audycje radiowe Studenckiego Radia „ŻAK” Politechniki Łódzkiej, przygotowane we współpracy z MITR PŁ i Instytutem Fizyki PŁ

audycje_radiowe_-_plakat_400x565

(1)   podstawydziałania bloków jądrowych i stosowane technologie reaktorowe

Posłuchaj

(2)   cykl paliwowy i problem odpadów promieniotwórczych

Posłuchaj

(3)   aspekty bezpieczeństwa związane z eksploatacją reaktorów jądrowych

Posłuchaj

(4)   komponenty współczesnych bloków jądrowych – ich budowa i współdziałanie

Posłuchaj

(5)   rozwój technologii sektora jądrowego – reaktory przyszłości

Posłuchaj

(6)   perspektywy rozwoju technologii jądrowych

Posłuchaj

(7)   pozaenergetyczne zastosowania technologii jądrowych i radiacyjnych

Posłuchaj

(8)   podsumowanie wcześniejszych audycji

Posłuchaj