Świadomie o Atomie to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny zainaugurowany w 2011 roku przez PGE EJ 1 – spółkę odpowiedzialną za przygotowanie i proces budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Celem programu jest przekazywanie kompleksowej i przystępnej wiedzy na temat energetyki jądrowej, umożliwiającej  każdemu kształtowanie własnej opinii w tej sprawie.

Podejmowane inicjatywy edukacyjne prowadzone są zarówno na poziomie lokalnym – na terenie tzw. gmin lokalizacyjnych, jak i ogólnopolskim. Działania koncentrują się przede wszystkim na wyjaśnianiu zagadnień budzących ewentualne obawy i wątpliwości społeczeństwa, obalaniu nieprawdziwych stereotypów na temat energii jądrowej oraz bieżącym informowaniu o kolejnych etapach realizowanego projektu inwestycyjnego.

Więcej informacji o wybranych działaniach można znaleźć w zakładce: Nasze projekty