Działania lokalne

Lokalne Punkty Informacyjne (LPI)

W ramach działalności edukacyjno-informacyjnej PGE EJ 1 koncentruje się na mieszkańcach gmin lokalizacyjnych oraz turystach odwiedzających Pomorze. Celem podejmowanych inicjatyw jest popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz budowa społecznego poparcia dla projektu inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę. Jedną z kluczowych inicjatyw zrealizowanych przez PGE EJ 1 w 2012 r. było otwarcie w gminach lokalizacyjnych (Krokowa, Choczewo, Gniewino) trzech zunifikowanych i nowocześnie wyposażonych Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), stanowiących miejsce pierwszego kontaktu interesariuszy ze Spółką.

LPI odpowiedzialne są m.in. za działania edukacyjne realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych. Oprócz funkcji edukacyjnej LPI prowadzą również działania informacyjne poza siedzibami, m.in. w szkołach, świetlicach gminnych, siedzibach lokalnych instytucji. Pracownikami LPI są specjalnie przeszkoleni mieszkańcy gmin lokalizacyjnych, co ułatwia PGE EJ 1 kontakt z lokalną społecznością. Ponadto w minionych latach w sezonie letnim Lokalne Punkty Informacyjne zastępowane były Wakacyjnymi Punktami Informacyjnymi, zlokalizowanymi w miejscach najbardziej atrakcyjnych turystycznie (Białogóra, Kopalino i Gniewino).

 

Kontakt:

Choczewo

Adres: ul. Pierwszych Osadników 30a, 84-210 Choczewo

E-mail: info.choczewo.ej@gkpge.pl

Konsultanci:

Maja Gadowska

Przemysław Róg

 

Gniewino

Adres: ul Pomorska 67, 84-250 Gniewino

E-mailinfo.gniewino.ej@gkpge.pl

Konsultant:

Marzena Pałka

 

Krokowa

Adres: ul. Pucka 2, 83-110 Krokowa

E-mailinfo.krokowa.ej@gkpge.pl

Konsultant:

Urszula Doppke

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site