Jak dowiadujemy się z raportu opublikowanego przez Nuclear Energy Institute w październiku 2014, sześć działających w stanie Illinois elektrowni jądrowych jest źródłem ogromnych korzyści ekonomicznych i ekologicznych, umacniając przy tym system zaopatrzenia w energię elektryczną w tym stanie. Gospodarka stanu wiele zyskuje dzięki zastrzykowi 9 miliardów dolarów rocznie i 28 000 miejsc pracy, z których znaczna część związana jest bezpośrednio z elektrowniami. 11 reaktorów pracujących w sześciu wydajnych elektrowniach wytwarza połowę energii elektrycznej stanu, a przy tym niemal 90% stanowej energii bezemisyjnej.

– Illinois  ma szczęście, korzystając z tak silnych fundamentów gospodarczych, ekologicznych i bezpieczeństwa energetycznego –  stwierdza odpowiedzialny za strategię wiceprezes NEI Richard Myers. – Zasoby naszej energetyki jądrowej od dziesiątków lat zaspokajają potrzeby konsumentów w stanie Illinois, dlatego nie możemy zapominać o ich wartości.

Raport zatytułowany „ The Impact of Exelon’s Nuclear Fleet on the Illinois Economy„ („Wpływ floty reaktorów Excelon na gospodarkę Illinois”) obejmuje analizę poważnych konsekwencji dla gospodarki Illinois, jakie może przynieść decyzja o wyłączeniu przed terminem sześciu pracujących w tym stanie elektrowni jądrowych, podjęta wskutek braku właściwego zrozumienia wartości energetyki jądrowej dla rynku energii elektrycznej

W samym tylko 2016 roku wcześniejsze wyłączenie pięciu reaktorów w miejscowościach Byron, Clinton i Quad wywoła bezpośrednio i pośrednio straty rzędu 4 miliardów dolarów. W kolejnych latach straty te będą rosły sukcesywnie, aż do poziomu 5 miliardów w roku 2030. Na przestrzeni pięciu lat decyzja ta doprowadziłaby również bezpośrednio i pośrednio do likwidacji 13 000 miejsc pracy.

– Dane wskazują wyraźnie, że likwidacja siłowni jądrowych w Illinois stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki stanu  – podkreśla Myers. – Silny negatywny wpływ nie ograniczy się tylko do społeczności wokół zamykanych elektrowni, ale dotyczyć będzie całego stanu.

Data publikacji raportu przypada w okresie poważnych wyzwań dla energetyki jądrowej w Illinois, w którym zbiegły się niskie ceny gazu ziemnego, spowolnienie gospodarcze w regionie wraz z idącym za nim spadkiem popytu ne energię elektryczną oraz zmiana polityki energetycznej i regulacji rynku, która nie odzwieciedla faktycznej wartości energetyki jądrowej i wynikających z niej korzyści. Do zalet energetyki jądrowej zaliczyć można między innymi niezawodność, brak emisji związków węgla, azotu i siarki, stabilność cen energii.

Z końcem roku wyłączony zostanie po kilkudziesięciu latach pracy reaktor Vermont Yankee, pozostawiając bez pracy około 600 osób. W 2013 roku podobne wyzwania ekonomiczne doprowadziły do przedterminowego wyłączenia elektrowni Kewaunee w stanie Wisconsin, gdzie zatrudnienie straciło również 600 osób.

Energetyka jądrowa w Illinois zaopatruje w prąd 7 milionów mieszkańców stanu, trzykrotność populacji Chicago. Z elektrowni jądrowych Illinois płynie 90% bezemisyjnej elektryczności wytwarzanej w tym stanie, co pozwala na obniżenie emisji związków węgla o wielkość odpowiadającą 15 milionom samochodów osobowych.

Korzyści płynące z pracy elektrowni jądrowych stały się w Illinois szczególnie wyraźne, gdy ostatniej zimy nad stan napłynął wir polarny. Energetyka jądrowa stała się w tym czasie głównym dostępnym źródłem energii, ponieważ zapas paliwa w elektrowni atomowej pozwala na miesiące lub nawet lata niezakłóconej pracy, a przy tym konstrukcja elektrowni jest niezwykle odporna na warunki pogodowe. Inne źródła energii nie mogły funkcjonować, ponieważ skrajne warunki pogodowe zakłóciły ich działanie – w wielu miejscach dostarczenie paliwa do elektrowni konwencjonalnych okazało się niemożliwe.

– Stan Illinois zajmuje piąte miejsce w USA pod względem ilości wytwarzanej energii, ale jednocześnie szóste pod względem emisji zanieczyszczeń. W przyszłości mieszkańcy Illinois potrzebować będą więcej niezawodnych źródeł energii, ale będą też pragnęli czystego powietrza. Dzięki energetyce jądrowej mogą mieć i jedno, i drugie – podkreślił Myers.

NEI opracował 13 analiz korzyści ekonomicznych dla 23 elektrowni jądrowych posiadających 41 reaktorów. Wszystkie analizy i raporty dostępne są na stronie internetowe NEI.

 

Źródło: Nuclear Energy Institute