Zmiany klimatyczne, a energetyka jądrowa 2014 – raport MAEA

Najnowsze wydanie raportu pt. „Zmiany klimatyczne a energetyka jądrowa” analizuje rolę energetyki jądrowej w łagodzeniu skutków globalnych zmian klimatu oraz sposobów, w jaki może się ona przyczynić do rozwiązania innych problemów związanych z postępem cywilizacyjnym i środowiskiem.

Więcej »

Raport: Znaczenie energetyki jądrowej dla stanu Illinois

Raport: Znaczenie energetyki jądrowej dla gospodarki i środowiska naturalnego stanu Illinois

  • 11 działających w Illinois reaktorów przynosi stanowi 9 miliardów dolarów rocznie oraz 28 000 miejsc pracy
  • Elektrownie zaspokajają połowę zapotrzebowania stanu na energię elektryczną i wytwarzają 90% energii bezemisyjnej w Illinois
  • Przedterminowe wyłączenie pięciu reaktorów spowodowałoby utratę przychodu rzędu 4 miliardów dolarów w samym tylko roku 2016

Więcej »

Mirosław Gronicki: Makroekonomiczne skutki budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce w lata

W Polsce o energetyce jądrowej mówi się często z perspektywy kosztów realizacji tej inwestycji. Takie podejście, choć zrozumiałe, pomija fakt, że chodzi właśnie o inwestycję, a więc wydatek, który nie tylko ma się zwrócić, ale generować zysk. Nie jest to jednak tylko zysk inwestora. Projekt jądrowy jest na tyle duży, że jego efekty będą odczuwalne w skali całej gospodarki. Raport Mirosława Gronickiego, ekonomisty, byłego ministra finansów, jest próbą zmierzania tych efektów.

Więcej »

Prof. A. Strupczewski: Odpowiedź na opracowanie MORSKI WIATR KONTRA ATOM

Wszystkie źródła energii są Polsce potrzebne i w planach polskich jest miejsce zarówno dla energii jądrowej jak i dla farm wiatrowych, w tym dla morskich farm wiatrowych (MFW).

Więcej »

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site