Chiny weszły na ścieżkę ochrony klimatu 

Autor: Jarosław Cyrynger –  SEP COSiW EkoAtom

Chiński rząd zatwierdził plan krajowy, który określa cele wykorzystania czystych źródeł energii do roku 2020. Podkreślono, że rozwój energetyki jądrowej stanowi ważny element tego planu.

Plan zaproponowany przez Narodową Komisję Rozwoju i Reform (NDRC) – został zatwierdzony przez Radę Państwa w dniu 19 września. Chiny zobowiązały się do zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla, o 40-45% do roku 2020 w porównaniu do poziomu z 2005 roku. Plan ma również na celu podniesienie udziału wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych do około 15% całkowitego zużycia energii pierwotnej. Xie Zhenhua zastępca szefa NDRC w wywiadzie dla  agencji prasowejXinhuazapowiedział, że do końca 2015 roku Chiny zredukują emisję dwutlenku węgla liczoną na jednostkę PKB o prawie 29% w stosunku do roku 2005. W przypadku chińskiej gospodarki równoważne jest to 2,5 miliardom ton CO2. Xie powiedział, że Chiny odgrywają aktywną i konstruktywną rolę w walce ze zmianami klimatu poprzez podejmowanie działań przede wszystkim w trzech obszarach:

  • Oszczędność energii i poprawa efektywności wykorzystania energii,
  • rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • zwiększenie obszarów leśnych w celu redukcji dwutlenku węgla.

Skalę problemu olbrzymich ilości CO2 emitowanych przez chiński przemysł, podkreślił były minister zdrowia Chin, Chen Zhu, który stwierdził, że na konto zanieczyszczenia powietrza można zapisać większość z 500 tys. przedwczesnych zgonów notowanych rocznie. Udział węgla w produkcji energii ogółem obniżył się do poziomu 65,7% w 2013 roku i ma spaść poniżej 65% w 2014 roku. Udział energii pierwotnej w Chinach wytworzonej przez inne niż kopalne źródła energii wyniósł 9,8% w 2013 roku.

 

wykres

Jednym z elementów poprawy ekosystemu jest plan zwiększenia obszarów leśnych do 40 milionów hektarów w ciągu najbliższych pięciu lat. System dopłat dla rolników, którzy zdecydują się zmienić przeznaczenie ziemi nieurodzajnej i nieużytków rolnych spowoduje poprawienie struktury ekosystemu w 25 regionach autonomicznych gmin bezpośrednio podległych rządowi centralnemu, łącznie z takimi centrami „zatrucia” atmosfery jak Pekin i inne wielkie ośrodki przemysłowe.

 

Energetyka jądrowa

Obiekty jądrowe dostarczają mniej niż 2% zasilania w energię elektryczną kraju, co jest znacznie poniżej średniej światowej (15%). W Chinach pracują 22 reaktory energetyczne, a 26 jest w trakcie budowy.  Plany budowy reaktorów jądrowych są jednymi z najbardziej zaawansowanych na świecie. Chiny planują uzyskać trzykrotny wzrost mocy ze źródeł jądrowych, do co najmniej 58 GW do roku 2020, a następnie około 150 GW do 2030 roku.

Po podpisaniu umów z RPA i ustanowieniu oficjalnego partnerstwa w recyklingu paliwa jądrowego, polityka Chin idzie w kierunku stworzenia procedur zamkniętego cyklu paliwowego. Chiny stały się w znacznym stopniu samowystarczalne w zakresie projektowania i konstrukcji reaktora, a także innych aspektów związanych z cyklem paliwowym. Obecnie w pełni wykorzystują i wdrażają technologię zachodnią przy jednoczesnym dostosowaniu ich do własnych potrzeb. Chiny stosują zasadę „go global”, czyli przetwarzają zakupioną technologię i osiągają możliwość produkcji również ciężkich elementów w łańcuchu dostaw dla budowy obiektu jądrowego.

 

Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC) podała kilka działań dotyczących energetyki jądrowej w ogólnokrajowym planie:

 

  • rozwój morskich projektów jądrowych,
  • wsparcie dla spółek chińskich, celem podniesienia ich produktywności konkurencyjności i norm bezpieczeństwa na rynku krajowym i zagranicznych rynkach atomowych,
  • produkcja wysokiej klasy sprzętu jądrowego
  • rozwiązania w dziedzinie technologii, zmian przepisów prawa i informacji dla społeczeństwa, w celu minimalizacji potencjalnych rujnujących skutków wypadku jądrowego,
  • start projektu Hualong One, pierwszej chińskiej elektrowni jądrowej „własnej myśli technologicznej”, w której Chiny poza zaawansowaną technologią proponują rozwiązania projektowe dla innych krajów.

 

Przykładem postępu i wdrażania technologii jądrowych jest CNECC – CHINA NUCLEAR ENGINEERING GROUP CORPORATION, która jest chwalona za zdolność do prowadzenia 40 inwestycji jednoczenie oraz posiada 310 standardowych systemów wykorzystywanych przy wyposażeniu elektrowni jądrowych.