Materiały problemowe

„Przełomowy” nuklearny projekt Rosji

W styczniu 2010 roku w Rosji zaakceptowany został innowacyjny Federalny Program Docelowy "Nowa generacja technologii energetyki jądrowej na lata 2010 – 2015, a następnie do roku 2020". Programowi nadano kryptonim "Proryv", co oznacza "Przełom". Realizację programu powierzono Państwowej Korporacji Rosatom.

Więcej »

Chiny weszły na ścieżkę ochrony klimatu

Chiński rząd zatwierdził plan krajowy, który określa cele wykorzystania czystych źródeł energii do roku 2020. Podkreślono, że rozwój energetyki jądrowej stanowi ważny element tego planu.

Więcej »

Prof. A. Strupczewski: Fukuszima: mimo katastrofy naturalnej, nie trzeba bać się promieniowania

Dominującym motywem w dyskusjach o skutkach awarii w Fukuszimie jest strach. Przypomnijmy, że 11 marca 2011 roku nastąpiło w Japonii najsilniejsze notowane w historii tego kraju trzęsienie ziemi, a po nim największe tsunami.

Więcej »

Pierwszy na świecie projekt reaktora torowego

Dzięki stałym dążeniom do rozwoju technicznego, Indie obejmują obecnie pozycję lidera w zakresie technik reaktorów torowych. Jednak czy Indiom uda się wdrożyć swój trójstopniowy plan dotyczący energetyki jądrowej w życie? Projekt reaktora AHWR został skończony, co jest jednym z kroków milowych założonej koncepcji.

Więcej »

Bezpieczeństwo energetyki jądrowej i perspektywy jej rozwoju w Polsce

Jednym z głównych problemów społeczeństw w krajach rozwiniętych jest obecnie zapewnienie odpowiednich dostaw energii, w tym szczególnie energii elektrycznej, przy spełnieniu odpowiednich uwarunkowań środowiskowych. 

Więcej »

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site