Podczas wyjazdu naukowego mieliśmy okazję zwiedzać reaktor badawczy FiR 1 TRIGA w podhelsińskim Otaniemi, znajdujący się na terenie miejscowego uniwersytetu. Naturalnym było porównanie zwiedzanego obiektu z naszym rodzimym, a znajdującym się w Świerku pod Warszawą, reaktorem badawczym MARIA. Przemyślenia te stały się podstawą do napisania poniższego artykułu.