Autorzy: Podsadna J., Wilczyńska K.
Opieka merytoryczna: dr inż. Paweł Gajda
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw