Artykuły i publikacje naukowe

Przegląd energetyki jądrowej na Litwie i w Finlandii

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Więcej »

Porównanie reaktora badawczego Maria z reaktorem Triga

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Więcej »

Elektrownia jądrowa Temelin

W Czechach działają obecnie dwie elektrownie atomowe mieszczące łącznie sześć reaktorów energetycznych. Nieco ponad 1/3 energii elektrycznej produkowanej w tym kraju pochodzi właśnie z energii rozszczepienia jądra atomowego. Od momentu włączenia pierwszego bloku jądrowego Czechom udało się zwiększyć produkcję energii elektrycznej o połowę utrzymując produkcję w elektrowniach węglowych na stałym poziomie. Jedną z elektrowni jądrowych jest EJ Temelin mieszcząca się w kraju południowoczeskim, ok. 25 km na północ od Czeskich Budziejowic.

Więcej »

Technologia reaktorów WWER

Spośród ponad 400 reaktorów energetycznych pracujących dziś na świecie zdecydowaną większość stanowią reaktory lekkowodne. Wśród nich najwięcej jest reaktorów wodnych ciśnieniowych. Natomiast spośród krajów sąsiadujących z Polską prawie wszystkie używają reaktorów z serii WWER. Jedynym wyjątkiem są tu Niemcy, jednak i tam tego typu bloki w przeszłości funkcjonowały. Reaktory tego typu miały również stanąć w Żarnowcu. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej tej technologii.

Więcej »

Elektrownie jądrowe w Finlandii

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Więcej »

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site