Energia słoneczna

Uwarunkowania atmosferyczne panujące w Polsce sprawiają, że energia słoneczna nie może być traktowana jako efektywne źródło energii. Problemy związane z tym typem energii to także oczywisty brak możliwości produkowania energii w nocy oraz wysoki koszt produkcji. Wbrew dość powszechnej opinii ten rodzaj energii niesie niemałe zagrożenia środowiskowe w fazie budowy baterii słonecznych.