Gaz

Dostępne w Polsce zasoby nie wystarczają na pokrycie istniejącego zapotrzebowania na gaz ziemny, w związku z tym jesteśmy zmuszeni importować surowiec z zagranicy. W 2010 r. zużycie energii pozyskiwanej z gazu w elektroenergetyce zawodowej wyniosło 3,2%. Państwowy Instytut Geologiczny szacuje, że zasoby zagospodarowanych złóż gazu ziemnego w Polsce wynosiły w 2010 roku 121,58 mld metrów sześciennych. Zasoby, które jesteśmy w stanie wydobyć, należy porównać z krajowym zużyciem gazu, które wynosi ok. 14 mld metrów sześciennych rocznie. Pamiętajmy też, że do wykorzystania tego źródła energii niezbędna jest rozbudowana sieć gazociągów. Istnieje także ryzyko znacznych wahań cen. Na korzyść elektrowni gazowych przemawia to, że emitują one o 50% mniej CO2 niż elektrownie węglowe. Mają również wadę: emitują metan, który ma 60-krotnie większy potencjał w zwiększaniu globalnego ocieplenia niż CO2.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Często rozważa się zwiększenie ilości pozyskiwanej energii ze źródeł odnawialnych, czyli OZE. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, opracowana przez Ministerstwo Gospodarki, określa ambitne cele dotyczące wykorzystania tych źródeł. Dokument ten mówi m.in. o roli i utrzymaniu mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz bezpośrednim wsparciu budowy nowo powstających jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie. Pozyskanie energii z OZE jednak kosztuje. W istocie rzeczy energia pozyskiwana tą drogą jest jedną z najdroższych i ma określony negatywny wpływ na środowisko naturalne. Trzeba też jasno powiedzieć, że według wykonanych szacunków zasoby energii odnawialnej w Polsce nie zaspokoją potrzeb naszego kraju. OZE nie jest więc alternatywą dla budowy elektrowni jądrowej, może co najwyżej uzupełniać polską różnorodność energetyczną.

Hydroelektrownie

Około 18% światowej energii elektrycznej pochodzi z energetyki wodnej (w Polsce 2%). Jej wykorzystanie to konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, a lokalizacja jest w pełni uzależniona od warunków terenowych. Należy pamiętać, że rzeki w Polsce płyną głównie przez tereny nizinne i nie niosą znacznych zasobów energetycznych. Tak więc nie można liczyć na żadne znaczące wsparcie naszej energetyki ze strony hydroelektrowni.