Węgiel

Z elektrowni spalających węgiel kamienny lub brunatny pozyskujemy 93% energii. Tymczasem wśród państw członkowskich Unii Europejskiej średnia wynosi około 30%, co oznacza, że pod tym względem niekorzystnie plasujemy się na bardzo wysokiej pozycji.

Agencja Rynku Energii (ARE) wykonała dla Ministerstwa Gospodarki analizę prognoz, z której wynika, że nawet w przypadku maksymalnego możliwego wykorzystania polskich złóż węgla kamiennego i brunatnego zabraknie energii do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Jest to niezwykle ważne, szczególnie biorąc pod uwagę spodziewany wzrost tego zapotrzebowania.