Energia jądrowa jest jednym z najtańszych źródeł energii. Jest ona np. aż o 65% tańsza od energii pozyskiwanej z wiatru. Tak wynika z analiz wykonanych niedawno przez Pricewaterhouse Coopers SKGS. Wynik ten uzyskano po eliminacji ulg podatkowych, cen gwarantowanych, grantów, rabatów i innych programów wsparcia zewnętrznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu – w wypadku energetyki jądrowej – kosztów unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych i likwidacji elektrowni jądrowej.

Warto zaznaczyć, że nie tylko koszty całkowite wskazują na prymat wyboru energetyki jądrowej względem innych źródeł, z których możliwe jest pozyskiwanie energii. Przyjrzyjmy się zatem źródłom pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce, ponieważ inaczej nie będziemy w stanie rzetelnie ocenić naszej polityki energetycznej.