(Opracowana na podstawie: materiałów własnych oraz analiz A. Strupczewskiego) Prawdy i mity