Zarzut

Przy założeniu o nieskończonym wzroście zapotrzebowania na prąd żadne źródło energii nie wystarczy. Bezpodstawne także jest straszenie wzrostem zapotrzebowania na prąd w przyszłości, przecież od lat demografowie alarmują o spadku liczby narodzin, a wdrażanie energooszczędnych rozwiązań dodatkowo to zapotrzebowanie zmniejszy. Obecnie Polska ma zainstalowane 36 tys. MW mocy, a zapotrzebowanie wynosi 23 tys. MW.Odpowiedź

Zwiększenie zużycia prądu jest niezbędne, jeśli Polacy chcą osiągnąć poziom życia mieszkańców Europy Zachodniej. W Danii zużycie prądu na mieszkańca wynosi 6100 kWh rocznie, podczas gdy w Polsce jest to jedynie 3700 kWh. Tych różnic nie da się zniwelować w znaczący sposób przynajmniej przez najbliższe kilka dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę wiek polskich elektrowni (duża część ma 30–40 lat), ich przestarzałe rozwiązania konstrukcyjne i zbliżającą się wielkimi krokami konieczność wycofania ich z użytku, utrzymywanie energetyki opartej na węglu nie ma sensu w świetle coraz większych opłat za emisję CO2 i rosnące koszty samego surowca. Nie bez znaczenia jest też wypadkowość i znaczące szkody środowiskowe związane z wydobyciem węgla. Budowa nowych elektrowni, w tym jądrowej, nie jest więc kaprysem czy dogmatem, tylko koniecznością.