Zarzut

Polska posiada olbrzymie zasoby węgla, które można wykorzystać w elektrowniach węglowych z zastosowaniem technologii wychwytywania dwutlenku węgla CCS (Carbon Capture and Storage). Tymczasem zasoby uranu wykorzystywanego w energetyce jądrowej powoli ulegają wyczerpaniu.Odpowiedź

Metoda CCS jest z założenia metodą promowaną przez Unię Europejską w celu neutralizacji szkodliwego dwutlenku węgla. Należy jednak wspomnieć, że jest metodą drogą, począwszy od zainstalowania urządzeń przechwytujących, zwiększenia potencjału biologicznego, budowy zbiorników na składowanie przechwyconego i zgęszczonego CO2 oraz wdrożenia systemu infrastruktury transportowej dla dwutlenku węgla. Koszty będą musieli oczywiście pokryć konsumenci energii – czyli całe społeczeństwo.

W przypadku elektrowni jądrowej w zasadzie nie istnieje problem emisji CO2 i takie zagrożenie nie występuje. Koszty produkcji energii są też znacznie niższe niż w proponowanej technologii.