Zarzut

Polska energetyka charakteryzuje się dużymi stratami przesyłowymi oraz jest 3–4 razy bardziej energochłonna niż w krajach Europy Zachodniej. Tym samym około 30% produkowanej energii sektor ten zużywa na własne potrzeby. Budowa elektrowni jądrowej nie jest potrzebna, gdyż sama likwidacja strat i rozrzutności energii pozwoli zaoszczędzić więcej prądu znacznie mniejszym kosztem.Odpowiedź

To prawda, że polska gospodarka jest 3–4 razy bardziej energochłonna niż w krajach Europy Zachodniej, ale nasze wskaźniki są zbliżone do średniej dla krajów rozwiniętych (często nawet niższe). Co więcej, zużycie energii elektrycznej na mieszkańca Polski należy do najniższych w UE. Jednocześnie warto zauważyć, że statystyka ogólnoświatowa pokazuje, że długowieczność ludności, związana m.in. z rozwojem medycyny i produkcją odpowiednich urządzeń, rośnie wraz ze wzrostem zużycia energii elektrycznej na mieszkańca. Oznacza to, że postulowanie oszczędności energii musi uwzględniać ten niezmiernie ważny czynnik. Z kolei postulowana oszczędność oznacza konieczność zainwestowania znaczących środków w przestawienie wielu gałęzi przemysłu na nowe technologie, to zaś wymaga także długiego czasu.

Ponadto biorąc pod uwagę wzrost PKB w Polsce, dalszy rozwój gospodarczy będzie się wiązać ze wzrostem zużycia energii elektrycznej (osiągnięcie obecnego średniego poziomu 15 krajów UE będzie niestety wymagało znacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej).

Przyczyną wysokiego zużycia energii jest sam przemysł energetyczny oraz straty w przesyle. Wysoka energochłonność naszej energetyki wynika z faktu, że jest ona oparta na spalaniu węgla. W celu wyeliminowania strat na sieciach przesyłowych potrzebna jest budowa nowych sieci wysokiego napięcia. W tym celu PGE ma zamiar przeznaczyć na ten cel ok. 1–1,5 miliarda zł. Energetyka jądrowa i wodna potrzebują wielokrotnie mniej energii na potrzeby własne. Niestety, Polska nie ma szans na zaspokojenie swych potrzeb przez znaczące zwiększenie energetyki wodnej. Tak więc budując elektrownie jądrowe, usuniemy dzisiejsze nadmierne zużycie energii przez jej proces produkcji.