Zarzut

Energetyka jądrowa produkuje połowę ilości CO2 wytwarzanego przez elektrownię gazową tej samej mocy, przy czym elektrownia jądrowa produkuje jeszcze radioaktywne odpady.

Kraje mające najwięcej elektrowni jądrowych są jednocześnie największymi emiterami CO2 (USA, Japonia). Również Francja jako państwo produkuje więcej CO2 niż Polska. Elektrownia jądrowa produkuje tylko prąd, ciepło jest usuwane do atmosfery przy zużyciu ogromnych ilości wody (1000 litrów na 1 MWh energii, dla porównania elektrownia geotermiczna zużywa 20 litrów wody na 1 MWh wyprodukowanej energii).Odpowiedź

Według wyliczeń Światowej Rady Energetycznej emisja gazów cieplarnianych z elektrowni jądrowej wynosi maksymalnie 40 ton, podczas gdy np. elektrowni węglowej maksymalnie 1026 ton.

Według Międzynarodowej Agencji Energii i Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) rozwój energetyki jądrowej jest niezbędnym elementem walki z emisjami dwutlenku węgla do atmosfery.

Zdanie, że elektrownia jądrowa produkuje połowę ilości CO2 wytwarzanego przez elektrownię gazową, jest po prostu nieprawdziwe. Na przykład we Francji (która 80% energii pozyskuje z elektrowni jądrowej) emisja CO2 w przeliczeniu na mieszkańca wynosi średnio 6,24 tony, podczas gdy Dania, która szczyci się promocją i rozwojem odnawialnych źródeł energii, produkuje około 9,33 tony CO2 na mieszkańca.

Nawiązując do wykorzystania wody, elektrownia jądrowa zużywa niewiele więcej wody niż elektrownia węglowa (do kilkunastu procent więcej).