Prawdy i mity

Przekonania warto konfrontować z rzeczywistością. Sprawdzać, w jakim stopniu opierają się na wiedzy, a w jakim na mitach. Stawianie trudnych pytań i szukanie na nie odpowiedzi jest czynnikiem mającym ogromny wpływ na rozwój naszej cywilizacji. Na temat energii jądrowej funkcjonuje wiele mitów. Warto je skonfrontować z rzeczywistością!

 

Mity

(Opracowana na podstawie: materiałów własnych oraz analiz A. Strupczewskiego) Prawdy i mity

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site