W naturalnym uranie najwięcej jest uranu-238 (99,3%), natomiast uranu-235 jest tylko 0,7%. Proces zwiększający stężenie uranu-235 nazywany jest wzbogacaniem. Klasyczne paliwo w energetycznych reaktorach jądrowych posiada uran wzbogacony do kilku procent.