Naturalne tło promieniowania jest różne w różnych miejscach na świecie i zależy ono przede wszystkim od lokalnej budowy geologicznej gruntu i średniego stężenia gazu radonu w atmosferze. W Polsce średnia dawka roczna od naturalnego tła promieniowania wynosi około 2,5 mSv/rok, ale są miejsca na świecie, gdzie jest ona kilkadziesiąt, a nawet i kilkaset razy większa. Nigdzie nie zaobserwowano jakichkolwiek zmian zdrowotnych wśród mieszkających tam ludzi.