W nauce funkcjonuje pojęcie tzw. dawki śmiertelnejLD50/30 (ang. lethal dose) mówiącej o wartości dawki, przy której umiera 50% osobników z danej populacji w ciągu 30 dni od napromienienia (przy braku leczenia). Dla człowieka średnia wartość LD50/30 wynosi około 3500 mSv.